Vitaal Vandaag
Image default
Diensten

Individuele waarde overdracht pensioen

Waardeoverdracht is het overhevelen van het opgebouwde pensioenkapitaal of vermogen naar een andere pensioenuitvoerder. Dat kan collectief plaatsvinden of individueel, nationaal of internationaal, intern of extern. In deze blog richt ik mij alleen op een individuele waardeoverdracht waarvoor op de pensioenuitvoerder de plicht rust mee te werken als een werknemer aangeeft deze waardeoverdracht te willen.

Individuele waardeoverdracht verplicht pensioenuitvoerder mee te werken

Het kan overigens wel zijn dat de waardeoverdracht tijdelijk wordt opgeschort omdat een pensioenfonds bijvoorbeeld onder water staat of omdat ze nog bezig zijn met de pensioentransitie wat tussen 2023 en 2028 het geval kan zijn. Ook wel het invaarproces genoemd echter voor deze blog gaat het te ver daar op in te gaan.

Een individuele waardeoverdracht zorgt ervoor dat twee of meer pensioenpotjes bij één pensioenuitvoerder komen te staan. Het is overigens niet zo dat als u bijvoorbeeld 5 potjes heeft deze ook allemaal over moeten. Dat kan per pensioenregeling worden beoordeeld. Vooral het argument dat door een individuele waardeoverdracht alles bij elkaar staat, gemak, wordt vaak genoemd. Aan de andere kant is dat argument na het openen van het pensioenregister minder relevant omdat daar ook alles bij elkaar staat. Natuurlijk op een andere manier en op pensioendatum kosten al die kapitalen bij verschillende pensioenuitvoerders u meer werk. Het kan echter ook voordeel opleveren.

Spreiding kan voordeel opleveren

De pensioenen bij meerdere pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, verzekeraars, premiepensioeninstellingen) ondergebracht laten zorgt voor risicospreiding. Zeker nu het nieuwe pensioenstelsel uitgaat van pensioen in beleggingen is een spreiding van de risico’s en de kansen op meer niet verkeerd.

Daarnaast blijven er genoeg premievrije gegarandeerde pensioenen bij verzekeraars achter die een veilige basis kunnen verzorgen. Als deze worden overgeheveld naar een nieuwe regeling gaat de garantie verloren. Zaak dat u zeker weet dat u dat wil en de eventuele negatieve gevolgen kunt dragen.

Maatwerk

Uiteindelijk komt het erop neer dat een individuele waardeoverdracht altijd maatwerk is. De keuze wordt bepaald door meerdere factoren waaronder of u een eventueel negatief resultaat kunt dragen. Verder moet er naast de details worden uitgezoomd om te bestuderen of de waardeoverdracht in het geheel bezien wel of niet verstandig is. Het kost wat tijd echter voorkomt later veel spijt. Bij twijfel of wilt u een pensioenadvies op maat dan kunt u contant opnemen met Pensioenlogica.

Tevens is er meer over waardeoverdracht te lezen in het artikel: ‘Waardeoverdracht pensioen’